Trung Quốc phát thải hơn 1/4 lượng khí thải nhà kính trên toàn cầu, khoảng 12 giga tấn CO2 trong 12 tháng cho đến tháng 3/2021.