Giới thiệu về di tích lịch sử Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh
- Sắm lễ xin lộc bà chúa kho
- Sắm lễ vay tiền bà chúa kho
- Sắm lễ trả nợ bà chúa kho
Website:
Hotline: 0987662123
Email: denbachuakho.com.vngmail.com
Địa chỉ: Khu cô mễ - phường vũ ninh - thành phố bắc ninh
Google Maps:
Fanpage:
Youtube:
Twitter:
Linkedin:
Techrum: