Thái lan năm nay đá thật sự yếu. Thua việt nam 2 trận rồi