Tác phẩm thu nhỏ 1 góc rừng canada mùa cá hồi. Thời gian hoàn thiện 1 tuần #môhình

image