FDV SYSTEM ra đời với sứ mệnh trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp sức khỏe cộng đồng từ hướng dẫn từ sinh hoạt ăn uống, tự chăm sóc sóc khỏe cho đến nối kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ chăm sóc y tế và chữa trị. Chúng tôi tin rằng việc áp dụng những giá trị này vào thực tế sẽ tạo nền tảng lợi ích lâu dài đối với con người, khách hàng, các đối tác và thế giới y học mà FDV System đang phục vụ.
Hệ thống thực phẩm & dược phẩm Việt Nam
Điện thoại: 028 3775 4409
Địa chỉ: 21 Đường Số 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mail: contact@fdvs.vn
Website: https://fdvs.vn/