BONGVIP là một nhà cái thuộc sở hữu khối các công ty liên doanh bao gồm AG,TCG,FB,TF,CF...Và nằm dưới sự quản lý của PAGOR - nhà điều hành cá cược tại manila Philipin. Dự án BONGVIP đã được phát triển bởi các công ty hàng đầu trong lĩnh vực vào những năm 2014 với tên gọi quốc tế là BOB , tuy nhiên mãi tới tháng 3 năm 2022, BOB mới xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi là BONGVIP. Trang chủ cá cược của Bóng VIP là bongvip.com. Ước tính cho tới tháng 8 năm 2022, Bóng VIP đã có tới hơn 500'000 người chơi cá cược tại Việt Nam đăng ký.
Website: http://bongvip.com/
Địa chỉ: 2223, 1004 Fidel A.Reyes, Malate, Manila, 1700 Metro Manila
Phone: 0966 351 6868
Email: bongvip6688gmail.com
#bongvip, #bongvip79, #bongvip88, #bongvip68