Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) là thuộc tri thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản quan trọng mà bạn cần nắm vững. Tuy đây là thì rất quen thuộc có chúng ta nhưng phổ thông người ngại tiêu dùng vì khó xác định bí quyết tiêu dùng của nó. Hãy cộng Patado tim hiểu chi tiết về thì này nhé! https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/th