rong thời kỳ học tiếng Anh, nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thì tương lai đơn và thì tương lai gần. bên cạnh đó, ví như Phân tích một chút thì bạn sẽ thấy hai thì này khá đơn thuần và dễ phân biệt. Để giúp Các bạn phân biệt rõ giữa hai thì này, sau đây, Patado xin đưa ra 1 số điểm căn bản giúp bạn dùng đúng ngữ cảnh. https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/th