Câu khẳng định trong Tiếng anh thuộc 1 dạng của câu trần thuật – Hay còn gọi là câu nói. mẫu câu này đóng vai trò cơ bản cực kì quan yếu trong Tiếng anh, từ đề cập hay viết.

Vậy thật ra câu khẳng định là gì? Cấu trúc của cái câu này có phức tạp và dễ Phân tích hay không? Để có thể rõ hơn, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây nhé!

Câu khẳng định trong Tiếng anh được gọi làPatado đây là câu nhắc tiêu dùng để tuyên bố hoặc thể hiện một thông báo. Câu nhắc này mô tả tính đúng đắn, khẳng định sự thật đáng tin cậy của thông tin đựng trong một câu nói. https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ca