Men vi sinh – Probiotic thường là những chủng vi sinh vật lên men lactic đã được công nhận là lợi ích cho sức khỏe. Vi khuẩn lên men lactic rất nhạy cảm, dễ bị chết bởi nhiệt độ và hầu như không sống sót được khi qua acid dạ dày và dịch mật.
Quá trình sản xuất, phát triển công nghệ bao bảo vệ (coated) phải trải qua thời gian dài mới hoàn thiện dần. Men vi sinh có 4 thế hệ
Superior Coated LAB thế hệ thứ 4 là công nghệ bao sinh học bảo vệ kép vi khuẩn – đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bản quyền công nghệ của Cell Biotech.
Kỹ thuật này giúp bảo vệ vi khuẩn sống tốt trong sản xuất và bảo quản, sống sót hầu như nguyên vẹn khi qua bao tử và phóng thích nhanh tại đích là ruột, giúp phát huy tối đa tác dụng của probiotic.
Hệ thống thực phẩm & dược phẩm Việt Nam
Điện thoại: 028 3775 4409
Địa chỉ: 21 Đường Số 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mail: contact@fdvs.vn
Website: https://fdvs.vn/