Kiến trúc đương đại xuất hiện từ thế kỷ 20 và ngày càng trở nên phổ biến. Chúng ta có thể thấy nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới áp dụng lối kiến trúc này!
Khái niệm của kiến trúc đương đại là gì?
Xem chi tiết về kiến trúc đương đại tại: https://kientrucadong.net/kien-truc-duong-dai