Uniswap (UNI) Là Gì? Điều Gì Khiến Uniswap Nổi Bật So Với Các Nền Tảng DEX Còn Lại Trên Blockchain Ethereum
Năm 2020, Uniswap đã tổ chức một sự kiện airdrop đầy bất ngờ cho cộng đồng người dùng. Cụ thể, mỗi tài khoản từng thực hiện giao dịch trên sàn sẽ nhận được 400 token UNI miễn phí.
https://coinmarketcapnews.com/uniswap-uni-la-gi/

Favicon 
coinmarketcapnews.com

Uniswap(UNI) Là Gì? Điểm Nổi Bật Của Uniswap Trên Ethereum..

Uniswap là sàn DEX hoạt động theo cơ chế AMM trên blockchain Ethereum. Vậy Uniswap đóng vai trò như thế nào trong block chain Ethereum