Bức tranh tường đề cập đến một loại hình đc vẽ bên trên tường hoặc trần của một tòa nhà. Nó đc tạo thành bức tranh tường đáy thô, bức tranh tường bên dưới cùng and bức tranh tường đính kèm. Tranh tường là một trong hiệ tượng lâu lăm nhất của hội họa. Cụ thể, trong cộng đồng nguyên thủy, con người khắc những hình khác biệt lên tường hang để ghi nhớ. Đây là bức tranh tường sớm nhất. Cho tới nay, nhiều bức tranh tường cổ đã đc bảo tồn trong các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Ấn Độ, Babylon & Trung Quốc.

Trong thời Phục hưng Ý, việc tạo ra các bức tranh tường rất thịnh vượng, tạo ra nhiều tác phẩm nổi tiếng. Kể từ thời nhà Chu, tranh tường thông dụng and thậm chí những ngôi mộ đã được trang trí bằng tranh tường. Với sự tăng thêm của tín ngưỡng tôn giáo, tranh tường đã đc sử dụng thoáng rộng trong những đền thờ and hang động (như hang đá Mạc Cao ở Đôn Hoàng, Vĩnh Nhạc cung).


https://vetranhtuongnghethuat.....vn/ve-tranh-tuong-ma
https://vetranhtuongnghethuat.....vn/ve-tranh-tuong-qu