Cỏ nhân tạo Giá sỉ  đã thay đổi ảnh đại diện của anh ấy
2 n

image