Lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch
Elliott là nguyên tắc phân tích kỹ thuật dựa vào tín hiệu của mô hình sóng trên thị trường. Sử dụng sóng Elliott giúp xác định và phân tích chu kỳ và xu hướng của thị trường, tìm điểm đặt lệnh giao dịch đẹp.
Mô hình sóng Elliott là một trong những mô hình không thể thiếu đối với Trader, đặc biệt là đầu tư chứng khoán, cổ phiếu hay đầu tư forex không thể bỏ qua.
Xem cách sử dụng sóng Elliott tại:https://hethongtienao.com/song-elliott/
#elliott #sóngelliott #lýthuyếtelliott #trading #hethongtienao

image