Đường chỉ báo MACD là gì?
MACD - đường trung bình động, dùng để xác định những tín hiệu hội tụ và phân kỳ, thể hiện sự tương quan giữa giá và xu hướng, xác định lượng và cầu. Đường chỉ báo MACD là một chỉ báo rất được Trader ưa chuộng sử dụng.
Xem cách sử dụng chỉ báo MACD tại: https://hethongtienao.com/chi-bao-macd/
#macd #indicator #hethongtienao #phantichkythuat

image