Rau ngót nhật, ăn rất ngon và dễ trồng. Bạn nào nhà có sân thượng liên hệ mình cho giống nhé. Rất tiếc không tải được hình vì Biz này không cho tải hình quá 6mb