Cutloss - Cắt lỗ chứng khoán là gì?
Cutloss - cắt lỗ chứng khoán là khi giá chứng khoán không còn như kỳ vọng, bạn sẽ bán đi và chấp nhận một khoản lỗ. Như vậy sẽ giúp bạn tránh được thua lỗ hoàn toàn. Mặt khác, biết điểm chốt lời và cắt lỗ là tiêu chí quan trọng nhất đối với một nhà đầu tư chứng khoán.
Xem chi tiết cách cắt lỗ chứng khoán tại: https://hethongtienao.com/cat-lo-chung-khoan/
#catlochungkhoan #chungkhoan #cutloss #stock #hethongtienao

image