Đồ thị nến là gì?
Đồ thị nến nhật là một loại biểu đồ tài chính tổng hợp mô tả chuyển động giá của một loại tài sản nào đó, có thể là chứng khoán, tiền tệ, tiền điện tử, hàng hóa…được dựng trên một trục tọa độ X và Y. X là thời gian, và Y là giá giao dịch.
Xem chi tiết cách đọc và biểu đồ nến nhật tại: https://hethongtienao.com/do-thi-nen/
#dothinen #japanesecandlestickpattern #hethongtienao #dothi #nennhat

image