Có không ít khách hàng làm răng sứ chỉ với nhu cầu thẩm mỹ, tức là răng thật vẫn khỏe mạnh và không chữa tủy lần nào. Vậy điều này có nên không? Có làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng không? Sau đây là một số thông tin về bọc răng sứ, Nha Khoa Hoàn Mỹ mời bạn cùng chúng tôi tham khảo.

https://sites.google.com/view/....nhakhoahoanmyhcm/blo

Favicon 
sites.google.com

Hoàn Mỹ Dental - Có nên bọc răng sứ thẩm mỹ không?

Có không ít khách hàng làm răng sứ chỉ với nhu cầu thẩm mỹ, tức là răng thật vẫn khỏe mạnh và không chữa tủy lần nào. Vậy điều này có nên không? Có làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng không? Sau đây là một số thông tin về bọc răng sứ, Nha Khoa