Cách tạo hiệu ứng cháy trên chữ trong Photoshop
Ngọn lửa đặc biệt khó hiển thị trong Photoshop, nhưng trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một bức ảnh ngọn lửa để thiết lập văn bản cho phù hợp. Chúng tôi sẽ hiển thị giao diện trên một nền tối đẹp với hiệu ứng chữ tuyệt đẹp để hoàn thành hình ảnh.

Hiệu ứng cháy trong Hướng dẫn Photoshop
Cách tạo nền đau khổ grunge trong Photoshop
Cách tạo hiệu ứng ánh sáng chữ trong Photoshop
Cách thêm ngọn lửa vào hình ảnh
Xem thêm: https://indecalnhanh.net/cach-....tao-hieu-ung-chay-tr

image