Vị trí thích hợp để đặt bàn thờ là cạnh cửa chính ra vào, sát mặt đất. Lưng bàn thờ nên tựa vào tường và không đặt ở dưới cửa sổ để tránh hao tổn tài lộc. https://banthothinhvuong.vn/