Hủy và đổi lịch thi Ielts, bạn cần làm gì?

🍀 Trước khi đăng ký hủy hoặc đổi lịch thi IELTS, bạn phải chắc chắn đã hiểu rõ và chấp nhận những điều kiện cũng như các điều khoản liên quan về kỳ thi Quốc tế này.
👉 Xem thêm: https://eiv.edu.vn/doi-va-huy-....lich-thi-ielts-ban-c

#doilichthiielts #giaovienbanngu #eiv

Hủy Và đổi Lịch Thi Ielts, Bạn Cần Làm Gì?
Favicon 
eiv.edu.vn

Hủy Và đổi Lịch Thi Ielts, Bạn Cần Làm Gì?

Trước khi đăng ký hủy hoặc đổi lịch thi IELTS, bạn cần hiểu rõ và chấp nhận những điều kiện liên quan về kỳ thi Quốc tế này.