LỆ PHÍ XIN VISA CANADA
Lệ phí xin visa Canada tính đến thời điểm hiện tại là 75 USD (khoảng 1.800.000 VND). Bên cạnh đó khi xin visa Canada, bạn cần phải lệ phí hành chính IOM là 15 USD (khoảng 360.000 VND).

Lệ phí xin visa Canada du lịch cho gia đình là 385 USD (khoảng 9.240.000 VND) + lệ phí hành chính IOM là 15 USD (khoảng 360.000 VND). Bạn lưu ý rằng, các khoản lệ phí xin visa Canada này sẽ không được hoàn trả lại cho dù bạn bị từ chối visa đi Canada.
Xem thêm tại đây về thủ tục và kinh nghiệm xin visa Canada: https://www.vietnambooking.com..../visa/tin-tuc-visa/t
#travel #trip #visa #vietnambooking

Trọn bộ thủ tục và kinh nghiệm xin visa Canada từ A-Z
Favicon 
www.vietnambooking.com

Trọn bộ thủ tục và kinh nghiệm xin visa Canada từ A-Z

Để xin visa đi Canada thành công, bạn cần nắm rõ các thông tin cơ bản như các loại visa Canada, hồ sơ xin visa Canada, lệ phí xin visa Canada, thời hạn visa Canada,…