Xã hội ngày càng phát triển kéo theo những áp lực vô hình lên mỗi người, trẻ con áp lực điểm số, người lớn áp lực tiền bạc, gia đình, công việc… Những chuẩn mực nặng nề được áp đặt trong lớp học. Nghĩ môi, tưởng là vô hại nhưng lại vô hình trung tạo ra những căn bệnh tâm lý hay còn gọi là bệnh nghề nghiệp.

Xem chi tiết: https://newrealestate.com.vn/b....enh-nghe-nghiep-la-g

image