công việc của nhà tâm lý học

Vai trò của nhà tâm lý là lắng nghe khách hàng, làm chủ các cuộc hội thoại trong buổi tư vấn và sử dụng các kỹ năng giao tiếp cụ thể để “khai thác” cảm xúc, suy nghĩ và kinh nghiệm, ý tưởng và quan điểm của khách hàng, đồng thời thu thập thông tin để giúp khách hàng hiểu được hoàn cảnh của họ. , thể hiện sự đồng cảm để hiểu thân chủ, và nhà tư vấn làm việc với họ để xác định các bước họ cần thực hiện nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề.

Thông thường, khi gặp vấn đề, chúng ta luôn có thể liên hệ và nói chuyện với những người bạn mà chúng ta thấy đáng yêu hoặc những người mà chúng ta thấy vui vẻ trong những mối quan hệ này. Khi trò chuyện với bạn bè, chúng ta có thể nói về một chủ đề không liên quan, hoặc có thể chuyển sang một chủ đề không thú vị và đôi khi nó xoay quanh nhu cầu của chính những người tham gia, đặc biệt là chúng ta, những người có thể buộc chúng ta phải làm điều này điều kia.

Xem thêm: https://topchuyengia.vn/top-ch....uyen-gia/bac-si-tam-