Các bước để rút tiền TK88 chính xác, nhanh chóng:
Bước 1: Đăng nhập TK88 
Bước 2: Chuyển tiền về tài khoản chính 
Bước 3: Cập nhập thông báo nhà băng thụ hưởng 
Bước 4: Thực hiện lệnh rút tiền TK88
http://tk888.co/rut-tien-tk88/

image