ThueCloud là nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo VPS, Proxy có địa chỉ IP trên toàn thế giới. Các dịch vụ sẵn có trên ThueCloud.com như VPS Việt Nam, VPS US, VPS Windows, proxy private chất lượng cao, proxy dân cư đa dạng IP trên thế giới.
https://thuecloud.wordpress.com/