Hối hận, thanh xuân này ta chưa từng
Nhiệt huyết, ta có thừa tuổi trẻ
Sắc màu, có trường chinh nào ta chưa từng băng qua
Tất cả trọn vẹn?
Chỉ là........chẳng ai hỏi ta về nuối tiếc.

image