BNB Coin là gì? Giá BNB bao nhiêu?
BNB Coin (Binance Coin) là đồng Token chính trên sàn Binance, thuộc hệ sinh thái Binance Smart Chain với tiêu chuẩn token BEP-20 và Ethereum Chain với tiêu chuẩn Token REC-20. Giá BNB Coin hôm nay 5,773,477.98 đ = 1 đồng BNB.
Xem chi tiết đồng BNB Coin tại: https://hethongtienao.com/token-bnb-coin/
#hethongtienao
#tiendientu
#bnbcoin
#bnb
#binance
#binancesmartchain
#bsc
#bnbtoken

image