XRP Coin - Ripple Coin, là đồng tiền ảo phát hành năm 2012, hoạt động trên mạng blockchain XRP Ledger với nguồn cung tối đa là 100 tỷ XRP. Ngoài ra bạn không thể đào XRP Coin như đào Bitcoin hay đào ETH.
Xem chi tiết tại: https://hethongtienao.com/xrp-coin-ripple/
#hethongtienao #tiendientu #xrpcoin #ripplecoin #ripple #xrp #crypto #cryptocurrency

image