5 lý do khách hàng doanh nghiệp nên cân nhắc mua phần mềm kế toán MISA thời điểm hiện tại

Thời điểm cuối năm trở lên tất bật hơn với anh chị kế toán doanh nghiệp: báo cáo, sổ sách, chứng từ, quyết toán… bủa vây khiến công việc kế toán thêm nặng nề. Dù đã tăng tốc độ và thời gian làm việc nhưng kế toán vẫn không đáp ứng tức thời yêu cầu quản lý tài chính doanh nghiệp.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội CPA Mỹ, tài chính linh hoạt đã và đang là cơ sở nền móng cho ban lãnh đạo ra các quyết sách kịp thời, thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp áp dụng tài chính linh hoạt thì doanh số tăng trưởng lên đến 89% trong thì con số này chỉ là 63% tại các doanh nghiệp không áp dụng.

Thay đổi ngay cách thức làm việc cũ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sẽ giúp công việc của kế toán trở lên đơn giản và dễ dàng hơn, thời gian kế toán thực hiện công việc hàng ngày cũng giảm đi đáng kể. Kế toán giờ đây có thể tập trung vào phân tích, hỗ trợ trực tiếp Giám đốc trong việc ra quyết định kinh doanh. Vai trò của kế toán được nâng tầm và thay đổi.

Lý do 1: Thời điểm quan trọng để thay đổi
Lý do 2: Học Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 miễn phí
Lý do 3: Phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp
Lý do 4: MISA luôn dành hỗ trợ về mức phí cho doanh nghiệp khi mua sản phẩm
Lý do 5: Hệ thống hỗ trợ 24/24

Trải nghiệm ngay tại đây: https://sme.misa.vn/

image