DỰ ÁN ĐẤT ĐẤU GIÁ VĂN PHÚ INVEST ĐÔNG PHONG YÊN PHONG
Giá dự kiến 18-20 tr/m2
Đất đã có sổ đỏ, sở hữu lâu dài
Hotline: 0888 611 996
https://banquanlyduan.com/duan..../du-an-dat-dau-gia-v
#datdaugia #vanphuinvest #dongphong #yenphong #bacninh #datdaugiayenphong #datdaugiadongphong

image