Khi bạn học Tự Động Hoá nhưng ngại xếp thiệp mời đám cười bằng tay.
@khi nào minh cưới nhau, anh sẽ bảo chúng xếp thiệp mời cho