MINI APP LÀ GÌ?

Mini App nghĩa là ứng dụng nhỏ (hay ứng dụng con) về bản chất nó là một ứng dụng được phát triển để chạy trên nền tảng của một ứng dụng khác (ứng dụng nền tảng này còn được gọi là ứng dụng chủ hay app chủ). Khi số lượng Mini App đủ lớn tạo thành một hệ sinh thái phục vụ đa dạng nhu cầu hàng ngày của người dùng, thì những ứng dụng chủ này có thể được gọi là SIÊU ỨNG DỤNG (Super App).

Ví dụ: Ứng dụng ShopeeFood là một Mini App trên ứng dụng Shopee hoặc các ứng dụng như Pizza Hut, Giao hàng Ahamove, Booking Care cũng là các Mina App trên nền tảng của ứng dụng MoMo.

#app #bizflyapp #thietkeapp #appdevelopment #mobileapp

image
image
image