LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG LÀ GÌ?
Lập trình ứng dụng đa nền tảng là việc viết code để tạo ra các phần mềm, ứng dụng, hoặc chương trình hoạt động trên nhiều hệ điều hành hoặc nền tảng khác nhau, ví dụ như Windows, MacOS, iOS, Android,...
Nói cách khác, ứng dụng hoặc phần mềm đó được viết một lần và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành mà không cần thay đổi mã nguồn.
#mobileapp #thietkeapp #bizflyapp #appdevelopment

image