Land Sculptor là đơn vị thiết kế cảnh quan đến từ Thái Lan, được thành lập vào năm 2008 và chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2010. Hướng đến những giải pháp thiết kế đột phá, tích hợp nét đẹp thẩm mỹ vào không gian cảnh quan để cải thiện môi trường và chất lượng không gian sống.

#diaocthinhvuong #landsculptor

https://diaocthinhvuong.vn/land-sculptor/