Figma là công cụ chỉnh sửa, thiết kế đồ họa hoạt động trên nền tảng website. Công cụ này thường được dùng để thiết kế UI/UX, dựng prototypes, tạo mẫu, tạo bài đăng mạng xã hội,...

Khi sử dụng Figma, người dùng sẽ được tiếp xúc với thư viện tài nguyên khổng lồ để phục vụ cho mọi quy trình thiết kế như: tổ chức, brainstorm ý tưởng concept, tạo code,...

#app #bizflyapp #thietkeapp #mobileapp #appdesign

image