Thước lỗ ban dùng trong xây dựng xem online các bạn nha
https://phongthinhdoor.com/thuoc-lo-ban/