Kinh nghiệm thiết kế logo bất động sản, xây dựng
Tạo sự độc đáo: Một logo độc đáo và đặc biệt sẽ giúp công ty của bạn nổi bật và dễ dàng ghi nhớ với khách hàng. Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng từ các công ty khác hoặc từ các yếu tố địa phương hoặc văn hóa để tạo nên một logo độc đáo.

Kiểm tra tính ứng dụng: Trước khi hoàn thiện logo, bạn nên kiểm tra tính ứng dụng của nó. Logo cần phải có thể sử dụng được trên nhiều nền tảng khác nhau như trên giấy tờ, bảng hiệu, website và sản phẩm.

Xem thêm: https://indecalnhanh.net/kinh-....nghiem-thiet-ke-logo

image