#BizTime ngoài chức năng thông thường, người dùng còn được tích điểm thành viên trong toàn bộ quá trình hoạt động. Điểm này có thể quy đổi thành #BIZ để sử dụng trong các chiến dịch bán hàng hoặc quảng cáo của bạn.

Hơn thế nữa BizTime tuân thủ tiêu chuẩn về bảo mật quốc tế #GDPA, và chính sách minh bạch thông tin cho phép bạn tải về toàn bộ dữ liệu trong quá tình hoạt động của bạn một cách nhanh chóng an toàn.

Và còn nhiều chức năng đang chờ bạn khám phá!!!

image