Đinh Đăng Luyện  đã thêm ảnh mới vào Pháo hoa tại tam trúc
4 n ·Kim bảng, Hà Nam

image
image
image