Đức Quang  đã chia sẻ một  bài đăng
4 n ·Youtube

Bản Acoustic nhẹ nhàng
___________
cre: Cơn Mơ Băng Giá (Acoustic Version) - Bằng Kiều ft Lê Thành Trung ft Tùng Acoustic