Lien doan bong da the gioi la gi Vai tro trach nhiem cua to chuc nay
Lien doan bong da the gioi duoc ky hieu la FIFA Day la mot trong nhung to chuc co tham quyen vai tro va trach quan trong doi voi moi hoat dong cua bong da tren the gioi Tuy nhien khong phai ai cung co duoc thong tin co ban ve to chuc nay
Nguon chi tiet: https://bongdabinhduong.com/fifa

Expand
Favicon 
bongdabinhduong.com

Expand

Liên đoàn bóng đá thế giới được ký hiệu là FIFA. Đây là một trong những tổ chức có thẩm quyền, vai trò và trách quan trọng đối với mọi hoạt động của bóng đá