Hôm qua xem chương trình khỏi nghiệp thấy nói về biztime mạng xã hội của người việt. Nay tham gia luôn. Người Việt dùng hàng Việt. Hi vọng ứng dụng sẽ phát triển nhanh.