vô đây chỉ vì là mạng xh việt nam nhưng chất lượng kém quá :v
hôm qua còn thấy nói trên tv hay lắm mà (((