Thánh phượt 0 đồng: Chỉ với hai bàn tay trắng đi qua vài chục nước khắp Á, Âu, Phi, Mỹ.
Nhà Startup vĩ đại, tay không gọi vốn đầu tư của hàng chục đối tác trong, ngoài nước. Trong đó có cả đối tác sau này trở thành đối thủ
Sáng lập ra một tập đoàn không ngừng lớn mạnh, bẻ gãy âm mưu thôn tính của các tập đoàn quốc tế lớn. Phá tan cả một mảng lớn trong tập đoàn đối thủ hùng mạnh (hệ thống thuộc địa)
Thôn tính thành công nhiều đối thủ, trong đó có cả đối thủ phía nam có vốn đầu tư và ưu đãi lớn hơn rất nhiều.
Đề ra triết lý kinh doanh giữ vững hơn 70 năm.
Phát triển một tập đoàn gần 100 triệu nhân công trình độ thấp, phần lớn lười làm chăm ăn, thích rượu bia và húng chó mà tập đoàn vẫn ổn định và dần lớn mạnh.
#connguoividai

image