Đang đi học vui vẻ mà nhà trường lại bắt nghỉ hè
#biztime #MaiTuanGiang #Vietnam

image