Từ khi Mở mắt ra toàn gặp Livetream bán đồ undeware, quần áo, tối đến thì livetream xem bói, bán hoa lan đủ cả, rồi thánh chửi vv.......mạng xã hội như một thùng rác hỗn độn!

Mặt trái của Livestream
Favicon 
vtvgo.vn

Mặt trái của Livestream

Việc lạm dụng tính năng livestream vào những mục đích không lành mạnh sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.