Thông báo - Lịch phát hành ứng dụng BizTime


Kính gởi quý thành viên, hiện nay ứng dụng đã trải qua bản beta test và chuẩn bị đi đến bước phát hành chính thức. Lịch dự kiến bản chính thức BizTime sẽ phát hành vào ngày 20/4

.

Sau thời gian thử nghiệm ứng dụng BizTime đã trải qua bản beta test và chuẩn bị đi đến bước phát hành chính thức.

Lịch dự kiến bản chính thức BizTime sẽ phát hành vào ngày 20/4 trên Google Play và 30/4 trên Apple store. (Dự kiến là bởi vì phải đợi Google và Apple duyệt)

Trân trọng Thông Báo

BizTime

Mạng Xã Hội Việt Nam